Miễn trừ trách nhiệm 78win05

Miễn trừ trách nhiệm 78win05

 • Nội dung trang web bên ngoài: 78win05 không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời của nội dung trên các trang web được liên kết từ trang web của chúng tôi.
 • Tuân thủ pháp luật: Sử dụng dịch vụ cá cược trên 78win05 có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân tại một số quốc gia. 78win05 không nhằm áp dụng dịch vụ này cho cá nhân ở những quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.
 • Miễn trừ trách nhiệm công bằng: Thành viên đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm là công bằng. Thành viên chịu toàn bộ rủi ro và lợi ích được thể hiện từ sự quan tâm, hiểu biết và hỗ trợ của mình đối với 78win05. Thành viên xác nhận rằng các điều khoản này là hợp pháp và khả thi.
 • Tuân thủ pháp luật địa phương: Trò chơi trực tuyến và trò chơi không trực tuyến được hợp pháp dựa trên quy tắc pháp luật của một số quốc gia. 78win05 và các bên liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm pháp luật địa phương nào của khách hàng.
 • Độ tuổi hợp pháp: Khách hàng phải đáp ứng độ tuổi hợp pháp (giới hạn độ tuổi tại khu vực cư trú của khách hàng). Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ khách hàng nào dưới 18 tuổi, 78win05 có quyền đóng tài khoản và không hoàn lại tiền.
 • Trách nhiệm của khách hàng: Khách hàng nên thiết lập tài khoản máy tính để tránh trẻ em tiếp cận trò chơi. 78win05 và các bên liên quan không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.
 • Sự cố kỹ thuật: Khách hàng khi tham gia dịch vụ của 78win05 có thể gặp sự cố về trò chơi, phần mềm, thông tin, hoặc sự cố kỹ thuật khác (như mạng yếu, gián đoạn) do sơ suất của con người gây ra. 78win05 và các bên liên quan không chịu trách nhiệm cho các sự cố này.
 • Phân phối dịch vụ và thông tin: 78win05 và các bên liên quan không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin do bên thứ ba cung cấp.
 • Dịch vụ an toàn và ổn định: 78win05 luôn cố gắng cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Tuy nhiên, không đảm bảo sự cung cấp kịp thời, chính xác và ổn định của dịch vụ trong trường hợp có sự tấn công từ virus hoặc sâu máy tính.
 • Thay đổi dịch vụ: 78win05 có quyền đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho khách hàng. 78win05 và các bên liên quan không chịu trách nhiệm đối với những thay đổi này.
 • Kết nối ổn định: Khách hàng nên duy trì kết nối ổn định với 78win05. 78win05 và các bên liên quan không chịu trách nhiệm cho các trò chơi, thông tin phản hồi và các trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối bởi sự không ổn định của mạng lưới khách hàng.
 • Bảo mật tài khoản: Nếu khách hàng tiết lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba và gây mất mát tài khoản trò chơi, tất cả các thiệt hại đó sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm. 78win05 và các bên liên quan không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.
 • Quyết định cuối cùng: 78win05 có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong bất kỳ tình huống nào mà không cần phải xin ý kiến từ khách hàng.
Rate this page