Chính sách bảo mật 78win

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Chính sách Bảo mật của 78win05. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Trang Chính sách Bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi làm việc và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu hoặc cung cấp thông tin qua biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin cá nhân.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ, xử lý thanh toán, liên lạc với bạn và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung và quảng cáo dựa trên sở thích của bạn.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi chúng tôi cần thực hiện the

hành dịch vụ và hoạt động kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác đồng hành và tổ chức có thẩm quyền theo yêu cầu pháp luật.

Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Sự đồng ý và thay đổi Chính sách Bảo mật

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này và các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào của Chính sách này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được đăng.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc phản ánh liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương thức sau:

– Địa chỉ: [Địa chỉ của 78win05]

– Điện thoại: [Số điện thoại của 78win05]

– Email: [Email của 78win05]

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp mọi yêu cầu của bạn và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của bạn.

Ngày áp dụng: 06/07/2023

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web của 78win05 và không liên quan đến các trang web hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà chúng tôi có thể liên kết đến từ trang web của mình.

Rate this page